16 ar sex bilde. Kristīne Šomase Dzimšanas dienas Ballīte 2013 (ievads)